LÆS OM VORES BETINGELSER

GENERELLE OPLYSNINGER

Navn: RN Bilpleje
CVR nr.: 38660888
Adresse: Jacob Bulls Alle 135, 2860 Søborg
E-mail: Kontakt@RNBilpleje.dk
Dato for etablering: 2017

 

BETALING

Der er mulighed for betaling via. mobilepay eller kontant

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over vores service, skal du rette henvendelse til ”Kontakt@RNBilpleje.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@RNBilpleje.dk 

ANNULLERING AF ORDRER

RN Bilpleje kan annullere en booking, hvis ikke det er muligt den pågældende dag. Du vil blive underrettet hvis en sådan situation skulle opstå, ligesom enhver betaling eller reservation foretaget på et betalingsmiddel vil blive returneret/annulleret.